Fulls de Llicències 2021

 

Els impresos de llicències estan prevists en aquells casos que no sigui possible efectuar l'alta o modificació a través de la web.

En aquests casos es poden utilitzar sempre que siguin remesos per fax o email a la Federació, juntament amb el comprovant de pagament per transferència.

Estan en format PDF-Formulari per facilitar el seu emplenament per ordinador, evitant així errors en la interpretació cal·ligràfica de les dades.

Una vegada emplenat el formulari s'ha d'imprimir, signar i enviar-ho juntament amb el comprovant bancari de la transferència a l'e-mail llicencies@fchipica.cat o per fax al numero 933 076 618 Els poden descarregar en els enllaços següents i visualitzar-los amb l'Acrobat Reader. Si no disposeu d'aquest programa el podeu baixar aquí

 

Llicència GENET Major 18 anys Llicència CAVALL
Sol.licitud-Llicencia-Genet-Menor Llicència ESCOLAR 2021-2022 Menors 18 anys
Llicència CLUB Llicència ESCOLAR 2021-2022 Majors 18 anys
Llicència GUEST NACIONAL (anglès ) Llicència GUEST TERRITORIAL

 

CANVI D'ESCOLAR A TURISME MENOR 16 ANYS: diferencia preu llicencia + 20€
CANVI D'ESCOLAR A COMPETICIO MENOR 16 ANYS:diferencia preu llicencia + 20€

CANVI D'ESCOLAR A TURISME MAJOR 17 ANYS: diferencia preu llicencia + 30€
CANVI D'ESCOLAR A COMPETICIO MAJOR 17 ANYS: diferencia preu llicencia + 30€

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI