Assemblea General Ordinaria

  • Published in

logo FCH Color TransparenteLa Federació Catalana d’Hípica, de conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dilluns 13 de gener de 2020,

a la Sala d’Actes de la Casa de l’Esport de la Generalitat de Catalunya – Federació Catalana de Bàsquet (c/Rambla Guipúscoa /Bac de Roda) a les 17.30h en primera convocatòria i 18.00h en segona, per tal de tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Ratificació dels preus de les llicències 2020
  5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2020
  6. Calendari de competicions 2020: Campionats de Catalunya i Final Lligues
  7. Aprovació de les modificacions dels reglaments
  8. Precs i preguntes

Documentació:

 Acta Assemblea 3 juny 2019  Preus Llicencies 2020  Calendari  FCH 2020 (09.01.20)
 Tancament 2019  Presupost 2020 Proposta Reglament RaidTrec 2020
 Proposta Copa Catalana Salt 2020 - CST

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI