Es convoca l’Assemblea General Ordinària de la FCH

  • Published in

Logo FCH Color bueno pequeñoDe conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Hípica, es convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dimarts, 18 de desembre

L'assemblea tindra lloc a la Sala d’Actes de la Casa de l’Esport de la Generalitat de Catalunya –Federació Catalana de Bàsquet (c/Rambla Guipúscoa /Bac de Roda) a les 18.00h en primera convocatòria i 18.30h en segona, per tal de tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH:

  1. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  3. Ratificació dels preus de les llicències 2019
  4. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2019
  5. Aprovació de les modificacions dels reglaments
  6. Aprovació Proposta adaptació galops
  7. Aprovació Proposta captació nous jutges
  8. Calendari de competicions 2019
  9. Precs i preguntes

Documentació:

Calendai per Comite Organitzador

Calendari per disciplines i Comite Organitzador

Calendari Nacional

Calendari per dates i disciplines

Pressupost 2019

Preus llicencies 2019

Proposta FCH Reglament de DC 2019

Proposta FCH Galops 2019

Reprise 2 2018 20x40 FCH

Proposta per a la captació de nous jutges

Annex Horseball

 

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI