superior

La Federació Catalana d'Hípica treballa, dia a dia, per tal d'aconseguir una hípica de qualitat per a tothom a Catalunya i a nivell dels països europeus, on l'Hípica és un factor econòmic de primer ordre.
 
La Federació és una entitat privada, d'utilitat pública, d'interès cívic i social, sense ànim de lucre. Estem constituïts per associacions, clubs, agrupacions esportives i també per esportistes, entrenadors i tècnics. Figura inscrita al Registre d'Entitats de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 01428.

superior2

NOTICIES DESTACADES

Assemblea General Ordinaria

  • Published in

logo FCH Color TransparenteLa Federació Catalana d’Hípica, de conformitat amb el que disposen els nostres Estatuts i per acord de la Junta Directiva, convoca Assemblea General Ordinària que es celebrarà el proper dilluns 13 de gener de 2020,

a la Sala d’Actes de la Casa de l’Esport de la Generalitat de Catalunya – Federació Catalana de Bàsquet (c/Rambla Guipúscoa /Bac de Roda) a les 17.30h en primera convocatòria i 18.00h en segona, per tal de tractar els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

  1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del President de la FCH
  2. Formació de la llista d’assistents i nomenament d’interventors
  3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior
  4. Ratificació dels preus de les llicències 2020
  5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2020
  6. Calendari de competicions 2020: Campionats de Catalunya i Final Lligues
  7. Aprovació de les modificacions dels reglaments
  8. Precs i preguntes

Documentació:

 Acta Assemblea 3 juny 2019  Preus Llicencies 2020  Calendari  FCH 2020 (09.01.20)
 Tancament 2019  Presupost 2020 Proposta Reglament RaidTrec 2020
 Proposta Copa Catalana Salt 2020 - CST

Clubs Federació Catalana Hípica

 

La Federació Catalana d'Hípica dóna suport en totes les activitats organitzades pels Clubs que estan federats. Els Clubs Esportius reconeguts per la Federació Catalana d'Hípica podran tenir la consideració de Club Federat Reconegut per la RFHE als efectes del Reglament de Club Federat Reconegut per la RFHE, sempre que realitzin, o puguin fer, competicions o activitats de caràcter oficial i àmbit estatal i reuneixin els requisits que en aquesta norma es desenvolupen.

Llegeix més

ENTITATS COL·LABORADORES

generalitat esporcat unio 

                entitat fei fde

logo

Federació Catalana d’Hípica
CASA DE L'ESPORT
Rambla Guipúscoa, 23-25,
4a planta, porta E
08018 - Barcelona

Color I Color II Color III Color IV Color V Color VI